Välkommen den 1:a oktober 2022 till internationell utställning med gruppen Puzzle på Medborgarhuset i Hammerdal

Utställare Ingrid Roth, Ganesh C Basu Indien , Lem Tee Sin Malaysia , Puspita Ray Indien och Dac Dao Vietnam.
Utställningen varar t.o.m den 8:e oktober.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.