Vad är en litografi?

What is a lithograph?


En litografi är ett så kallat plantryck där tryckplattan förr bestod av kalksten, numera används oftast en offsetplåt. Först handmålas varje färg i bilden på en separat plastfilm. Jag använder åtta – nio färger och alla färger har alltså en egen film.

Tillverkningen av filmerna kräver, förutom kreativitet, precision. Filmerna måste vara perfekt matchade eftersom tryckfärgerna är halvt transparenta och kommer samverka med varandra.

I genomsnitt använder jag en arbetsvecka per färg innan resan går till tryckeriet i Stockholm för att färdigställa plåtarna som sedan används till tryckningen. Under en vecka arbetar jag tillsammans med grafiktryckaren för att granska de handmålade filmerna och överföra dem till separata plåtar. Därefter trycks en färg i taget på det speciella grafikpapperet, de ljusa färgerna trycks först och de andra över dessa. Först när sista färgen är tryckt kan man se den färdiga bilden. Provtryck görs för att säkerställa ett gott resultat och skulle något vara fel eller otillfredsställande får filmerna och plåtarna korrigeras inför sluttryckningen.

När den sista bilden i upplagan är tryckt klipps plåtarna och filmerna i bitar och bilden kan inte längre återskapas. Arbetet efter tryckningen består av att handriva varje litografi i kanterna och sedan signera dem.

Alla litografier av mig är trycka hos grafiktryckare Arne Andersson i Nacka och hos hans efterträdare Lumpées Litografiska.

Upplagorna består av 290 numrerade blad, 29 EA och 29 HC.

Samtliga är trycka på ett italienskt papper – Toscana 350 gram och Toscana 400 gram av 100 % bomull.

The printing process which creates a lithograph is different from other traditional methods. To create a lithograph, however, no etching is required. The artist uses a set of greasy crayons or pencils to draw a mirrored image of the original artwork onto a smooth stone table or nowadays on a plastic film that later is transferd onto an aliminium plate. One colour-one film. I mostly use 8 or 9 colours. This is by far the most time-consuming part of the lithograph process